Spolupracujeme se všemi, kteří mohou a chtějí smysluplně pomoci lidem v Medlánkách a okolí.

V první řadě spolupracujeme s Úřadem městské části Brno-Medlánky.

Nejen při pronajímání prostor, ale chceme o naší činnosti průběžně informovat právoplatně zvolené místní autority.

Podporujeme a fandíme SOS dětské vesničce v Medlánkách na Borůvkové ulici.

SOS dětské vesničky            SOS Přístav Brno


Při pořádání jazykových pobytů a sportovních akcí spolupracujeme se zapsaným spolkem Nejsi sám. 

Portrét

Také pravidelné anglické večery  English Evenings nejsou přímo naší aktivitou, ale spolupracujeme s přáteli, kteří English Evenings organizují.