Součástí života lidí z K12 a neodmyslitelným prvkem křesťanského života je bohoslužba, ke které se scházíme každou neděli od 17 do 18 hodin.

 

Přijďte se podívat, program je otevřený i pro Vás.

Přes léto budou na pokračování výklady knihy Rút a výklady Žalmů.

A přijďte klidně i s dětmi. Po společných písničkách je pro děti připraven samostatný program, abychom se vzájemně nerušili.