V roce 2007 se sešlo dohromady několik rodin a jednotlivců, kteří se nedávno předtím přestěhovali do Medlánek nebo Řečkovic. A někteří další, kteří už tam bydleli dřív. Většina z nás se znala z církve, do které chodíme (www.baptistebrno.cz). Napřed jsme fungovali jako domácí skupina. Modlili jsme se za sebe navzájem a také za požehnání lidí v okolí našeho bydliště. Četli jsme společně Bibli a bylo nám spolu dobře. Při čtení Bible člověk nemůže přehlédnout, že Ježíš nenechal své učedníky jen spolu, aby jim bylo dobře v kruhu svých přátel, ale vyslal je do světa, aby se radostnou zvěst o Ježíši dozvěděli i další lidé. Život Ježíšových následovníků a jejich vytrvalost vedly nejen k tomu, že se děly velké věci, ale také k tomu, že křesťané „byli oblíbení u všeho lidu“. (Bible, Skutky 2:47) V situaci, kdy české církve nepožívají zrovna velké důvěry lidí v naší zemi, zní tyto historické záznamy z Bible jako velká výzva všem křesťanům. Nejde o líbivost nebo reklamu, ale o to, dokázat, že víra v Boha není věcí ani zastaralou ani nudnou tak, jak ji mnoho našich spoluobčanů vnímá. Rozhodli jsme se pro projekt, který skloubí křesťanskou víru s praktickým životem tak užitečně, otevřeně a transparentně, jak věříme, že by to mělo vypadat. Jak takový projekt nazvat? Scházíme se na Kytnerově 12, a tak jsme se docela spontánně shodli na „projektu K12“, který jsme představili medlánecké veřejnosti na podzim 2009. Projekt K12 však nebyl výzvou jen pro nás samotné. Podobně jako hora K2 znamená výzvu pro horolezce, K12 je výzvou i pozváním pro všechny, kdo nechtějí jen sedět doma, aby přišli a spolu s námi prožili něco nového, obohacujícího, a abychom se společně dostali dál. Po třech letech fungování různých aktivit, sportovních, společenských i duchovních (od dubna 2011 fungují na Sýpce bohoslužby) jsme si uvědomili, že musíme znovu řešit svou identitu. Na základě vnějších podnětů i vlastní sebereflexe jsme si uvědomili, že se nemůžeme nazývat „projekt“, když jsme především skupina lidí. Nejsme ani projektem EU, ani skupinou bez cíle. Charakterem činnosti i cílů jsme ze všeho nejvíce církví. Organizačně jsme zatím pobočkou, tedy dceřiným sborem církve, která má sídlo na Smetanově 20. Do budoucna bychom se chtěli stát samostatným sborem Bratrské jednoty baptistů, se sídlem v Medlánkách. A udržet si směr, se kterým jsme v roce 2009 vyráželi do „projektu“, to pro nás všechny zůstává velkou výzvou.